برای دریافت نوبت و مشاهده لیست پزشکان روی کلید زیر کلیک کنید

دریافت نوبت آنلاین بصورت روزانه

قابلیت منحصر به فرد نوبت دهی آنلاین در هر روز

نحوه دریافت نوبت

1. ثبت نام
2. انتخاب تخصص
3. انتخاب پزشک
4. پرداخت
5. ثبت نوبت

شما به کارهایتان برسید، نوبت با ما